Nieuwe visuele identiteit voor BPI Real Estate rijmt met doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Nieuwe visuele identiteit voor BPI Real Estate rijmt met doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
20.09.22

Nieuwe visuele identiteit voor BPI Real Estate rijmt met doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

BPI Real Estate bevestigt opnieuw zijn missie als Urban Shaper, waarbij het anticipeert op en meebouwt aan steden volgens de normen van morgen. Het bedrijf doet dit via een nieuwe missie die leeft in de hele groep CFE: "Mensen, competenties, materialen en technologie samenbrengen in een community voor positieve verandering.” Deze missie is het resultaat van een lange herpositionering en komt ook tot uiting in een nieuw logo en nieuwe kleuren.

De ecologische en sociale uitdagingen waar we voor staan, zijn ongezien. Om positieve verandering te versnellen, versterkt de groep CFE de synergieën tussen haar verschillende entiteiten en partners. “We zijn actief in sectoren die essentieel zijn voor hoe onze toekomst er zal uitzien", zegt Raymund Trost, CEO van de groep CFE sinds 30 juni 2022. “We hebben dus een verantwoordelijkheid om voor toekomstige generaties te zorgen. Daarom vormen duurzaamheidsindicatoren, samen met financiële indicatoren, nu het hart van ons bedrijf.”

Duurzame stedelijke speler

Voor BPI Real Estate past deze strategische evolutie perfect bij zijn inzet en waarden als Urban Shaper. "Het is onze ambitie om innovatieve projecten te bedenken en te ontwerpen die de mens centraal stelt in de multiculturele stad van morgen”, zegt Jacques Lefèvre, CEO van BPI Real Estate. “Hiervoor willen we een mix integreren tussen woningen, kantoren, winkels en diensten. Denken en bouwen aan de stad van morgen betekent echter andere en weloverwogen keuzes durven maken voor duurzamere projecten.” In de afgelopen 12 maanden heeft BPI Real Estate 17.795 ton materialen hergebruikt, is het gestart met de renovatie van 25.535 m² en heeft het vergunningen aangevraagd en/of 81.085 m² gebouwd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Wood Hub, de concretisering van deze missie

Wood Hub, de nieuwe hoofdzetel van de groep, die begin 2024 in gebruik zal worden genomen, is de concretisering van deze nieuwe visie. "We mikken op een werkomgeving die de samenwerking, het welzijn, de creativiteit en de prestaties stimuleren van de teams van CFE, BPI Real Estate, Wood Shapers en BPC Group", aldus Jacques Lefèvre. “Zo neemt BPI Real Estate de programmering en de technologische keuzes voor zijn rekening, leiden BPC Group en Wood Shapers de bouwwerkzaamheden en is VMA verantwoordelijk voor de ‘Smart Building’-technieken via haar VMANAGER-software. Met Wood Hub gaat de groep voluit voor de BREEAM Outstanding- en WELL Platinum-certificaten en streeft ze naar het label van NZEB-gebouw (Nearly Zero Energy Building). Wood Hub zal naar verwachting minder dan 10 kWh/m² per jaar verbruiken, wat 5 tot 30 keer minder is dan een typisch kantoorgebouw.”

Helden van toekomstige generaties

Door innovatie en duurzaamheid centraal te stellen in zijn strategie zet CFE het werk van zijn medewerkers voor een duurzamere wereld van morgen in de verf. Zij worden de helden van toekomstige generaties, en van de nieuwe visuele identiteit van de groep. "We willen deze nieuwe ambitie met de wereld te delen, want onze community is blijft groeien”, zegt Raymund Trost. “We kijken ernaar uit om samen te werken met iedereen die wil veranderen en erin gelooft." Bezoek de stand van BPI Real Estate en CFE op de Belgian Realty Summit – stand 38 - op 20 en 21 september in het Gare Maritime, Tour & Taxi in Brussel.

Face à des défis environnementaux et sociaux inédits, le groupe CFE renforce la coopération entre ses différentes entités et ses partenaires afin d’accélérer l’innovation positive. « Quand vous êtes actif dans des industries qui ont le potentiel de façonner le monde de demain, vous avez la responsabilité de prendre soin des générations futures. C’est pourquoi, couplés aux indicateurs financiers, les indicateurs de durabilité sont désormais au cœur de notre activité », explique Raymund Trost, CEO du groupe CFE depuis le 30 juin 2022.

Acteur urbain durable

Pour BPI Real Estate, cette évolution stratégique cadre parfaitement avec son engagement et ses valeurs d’Urban Shaper. « Nous avons pour ambition de réfléchir et de concevoir des projets innovants qui placent l’humain au cœur de la ville multiculturelle de demain en intégrant le principe de mixité entre le logement, le bureau, le commerce et les services », affirme Jacques Lefèvre, CEO de BPI Real Estate. « Or, penser et réaliser la ville de demain, c’est oser faire des choix différents et réfléchis, pour des projets plus durables. » Ces 12 derniers mois, BPI Real Estate a ainsi réutilisé 17.795 tonnes de matériaux, lancé la rénovation de 25.535 m² et demandé les permis et/ou construit 81.085m² ne nécessitant pas d’énergie fossile.

Wood Hub, la concrétisation de cette mission

Wood Hub, le nouveau siège social du groupe, dont la prise en occupation est prévue début 2024, est la concrétisation de cette vision. « Nous voulons poser les fondations d’un environnement de travail qui mettra en avant la collaboration, le bien-être et la créativité, tout en stimulant les prestations des équipes de CFE, BPI Real Estate, Wood Shapers et BPC Group », affirme Jacques Lefèvre. « BPI Real Estate s’occupe de la programmation et des choix technologiques, BPC Group et Wood Shapers en assurent les travaux de construction et VMA est en charge des techniques « Smart Building » via son logiciel VMANAGER. Le résultat vise les certifications BREEAM Outstanding et WELL Platinum ainsi que le statut Nearly Zero Energy Building. Wood Hub devrait consommer moins de 10 kWh/m² à l’année, soit 5 à 30 fois moins qu’un bâtiment de bureau classique. »

Héros des générations futures

En plaçant l’innovation et la durabilité au cœur de sa stratégie, CFE met en avant le travail de ses collaborateurs pour un monde de demain plus durable. Ils deviennent ainsi les héros des générations futures, et de la nouvelle identité visuelle du groupe. « Nous souhaitons partager cette nouvelle ambition avec le monde entier, car notre communauté ne cesse de s’étendre. Nous avons hâte que tous ceux qui souhaitent le changement et y croient nous rejoignent », complète Raymund Trost. Venez découvrir le stand de BPI Real Estate et de CFE au Salon immobilier ‘Realty’ – stand 38 - les 20 et 21 septembre à la Gare maritime, sur le site de Tour & Taxi à Bruxelles.

Contact presse

BPI Real Estate

Jacques Lefèvre*
- CEO BPI Real Estate

jlefevre@bpi-realestate.com

+32 (0)2 661 16 82

*als vertegenwoordiger van A.V. nv/SA

Over BPI Real Estate: BPI Real Estate is de vastgoedafdeling van de multidisciplinaire groep CFE, opgericht in 1880 en actief in België, Luxemburg en Polen in 4 kernactiviteiten met een sterk groeipotentieel omdat ze het potentieel hebben om de wereld van morgen vorm te geven: vastgoedontwerp en -ontwikkeling, multitechnieken, bouw en renovatie en duurzame investeringen. Met een expertise van 35 jaar, heeft BPI Real Estate de ambitie om de status quo uit te dagen en een positieve verandering teweeg te brengen in de ontwikkeling van vastgoed om innovatieve, inclusieve en ecologisch verantwoorde stadsplanning in te zetten die het welzijn van toekomstige generaties vergroot. BPI Real Estate ontwikkelt deze knowhow in de sectoren zoals residentieel, kantoren, retail, diensten en specifieke producten. Het bedrijf brengt haar expertise in vastgoedontwerp en -ontwikkeling ook in voor Wood Shapers, een Belgisch en Luxemburgs bedrijf dat eind 2019 werd gelanceerd door BPI Real Estate en CFE Contracting (beide behorende tot de groep CFE) en dat zich voornamelijk toelegt op de ontwikkeling, het ontwerp en de duurzame houtbouw en geprefabriceerde materialen.


Naverkoopdienst

Onze klantendienst biedt u bijstand, ook na het overhandigen van de sleutels van uw appartement, bijvoorbeeld voor het corrigeren van de eventuele foutjes die bij de oplevering gebleken kunnen zijn.